Gymnázium Jana Amose Komenského Dubí


Tento web vznikl za podpory

eu
Úvod Studium Certifikáty
               VÝSLEDKY MATURIT 
Ro
k 2015: 13 % prospěl  do 1.5
                     81 % prospěl, 6 % neprospěl
Rok 2014:  31 % prospěl do 1.5
                     62 % prospěl,
7 % neprospěl

Rok 2013
:  
30 % prospěl do 1.5, 70 % prospěl

Rok 2012 25 % prospěl do 1.5
                      6 % průměr 1.00,
69 % prospěl

Rok 20113% prospěl do 1,5.
                     21% půměr 1,00,  69 % prospěl

 UCHAZEČI O STUDIUM

IZO školy: 10200654
Obor vzdělání: 7941K/81
Přijímáme žáky: a) z 5. tříd ZŠ do
primy osmiletého oboru
b) ze  6. až 9.tříd ZŠ do odpovídajících
vyšších ročníků víceletého gymnázia
dle § 63 zákona č. 561/2004 Sb
Školné 35 Kč/den
Sociální, sourozenecké slevy

Plán týdne
Bakaláři

Elektronická žákovská knížka

Školní Moodle

Podpora výuky informatikyValid XHTML 1.0 Transitional
Webdesign © 2011 | Jan Ullrich